هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:15 1395/07/11

آيا تك‌ رقمي شدن سود تسهيلات بازار مسكن را تكان داد؟

يك كارشناس مسكن گفت: كاهش نرخ سود تسهيلات تاثير چنداني بر خروج بازار مسكن از ركود نداشته است.

محمد فيروزي كارشناس مسكن با بيان اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات تاثير چنداني بر خروج بازار مسكن از ركود نداشته است، گفت: نبايد انتظار داشت كه كاهش اين نرخ موجب رونق در اين بخش شود . وي با اشاره به اينكه بخش مسكن يكي از مهم‌ترين دغدغه‌ هر دولتي محسوب مي شود، اظهار داشت: اين بخش به دليل قدرت تحرك‌زايي در اقتصاد، نقش مهمي در پيشبرد اهداف توسعه‌اي كشور دارد بنابراين عمده تمركز دولت‌ها برنامه‌ريزي براي رونق‌بخشي سالم به اين بازار است. فيروزي در ادامه گفت: دولت بايد مشوق هايي را ايجاد تا سپرده گذاران پول خود را وارد بازار مسكن كنند. وي در خصوص عامل اصلي رونق بازار مسكن نيز گفت: ارائه راهكار مناسب براي خانه دار كردن اقشار كم در آمد از سوي وزارت راه و شهرسازي و حمايت انبوه سازان و پيمانكاران رونق اين بازار را به همراه خواهد داشت. اين كارشناس مسكن در پايان بيان كرد: با تحريك بخش مسكن مشاغل زيادي به صورت مستقيم و غير مستقيم در چرخه بازار فعال مي شوند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه