11:6 1395/07/10

گره كور مشكلات اقتصادي با عملكرد نامناسب نظام بانكي

از نگاه كارشناسان پاشنه آشيل مشكلات اقتصادي با عملكرد نامناسب نظام بانكي گره خورده است و اگر بانك ها اقدام جدي و جهادي در جهت رفع اين نقايص نداشته باشند مشكلات اقتصاد كشور همچنان باقي خواهد ماند.

محسن صرامي فروشان كارشناس اقتصادي عنوان كرد: نظام بانكي كشور به جاي حفظ منافع سرمايه گذاران بيشتر به سود خود فكر مي كند، از سوي ديگر بيشتر بانك ها توانايي رسيدن به شاخص هاي اصلي بانكداري را ندارند. وي در ادامه گفت:اگر نظام بانكي كشور طبق فرمول هاي بانكي كشورهاي پيشرفته عمل كند و همانند آن ها سودهاي نيم تا دو درصدي به سرمايه گذاران, صادركنندگان و وارد كنندگان تخصيص دهد وضعيت اين نظام و اقتصاد كشور رو به بهبود خواهد رفت. صرامي فروشاني گفت: بايد در كشور يك بار براي هميشه تدبيري انديشيد و شرايط را به گونه اي تدوين كرد تا به شاخص هاي بالاي اقتصادي برسيم. موسي الرضا ثروتي كارشناس اقتصادي بيان كرد:طبق قانون بانك‌ها بايد ظرف سه سال از بنگاهداري خارج شده و وظيفه اصلي خود را ايفا كنند اين در حالي است كه تاكنون خبري از اجرايي شدن اين قانون نيست. وي تصريح كرد: سود بالاي تسهيلات بانكي موجب شده تا توليد كنندگان از پس پرداخت آن با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد برنيايند و مجبور به واگذاري املاك و واحدهاي توليدي خود (جهت بازپرداخت تسهيلات) به بانك ها شوند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اين در حاليست كه برخي از افراد وام هاي ميلياردي مي گيرند و اقساطي پرداخت نمي كنند. وي ادامه داد:پس انداز مردم در بانك ها نه صرف بخش توليد مي شود و نه به اشتغالزايي پايدار كمكي مي كند. ثروتي در پايان بيان كرد: طبق قانون، 25 درصد منابع بانكي بايد به بخش كشاورزي اختصاص داده مي شد اما گويا دولت قوانين را به سليقه خود اجرا مي كند و همين امر سبب پابرجا بودن مشكلات اقتصادي در كشور شده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه