10:29 1395/07/10

دستورالعمل هايي اجرايي بانك مسكن ابلاغ شد

بانك مركزي دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن را ابلاغ كرد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف توسعه و تعميق نظام تأمين مالي بخش مسكن در مناطق مختلف كشور و با استناد به تكليف مقرر در آيين‌نامه اجرايي «قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» را تدوين كرد كه پس از طرح و بررسي در يكهزار و دويست و بيست و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار تصويب شد. مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهيلات مسكن پس از اخذ مجوز از بانك مركزي، در چارچوب مفاد دستورالعمل مزبور مي‌توانند با جذب سپرده و اعطاي تسهيلات مسكن در يك استان مشخص فعاليت كنند. همچنين بر اساس مفاد دستورالعمل اجرايي مذكور، حداقل سرمايه لازم براي تأسيس و فعاليت مؤسسه پس‌انداز و تسهيلات مسكن در تهران مبلغ 500 ميليارد ريال و در ساير كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها نيز 300 ميليارد ريال است. برهمين اساس «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» به شبكه بانكي ابلاغ شد. بانك مركزي اعلام كرد اميدوار است با شكل‌گيري اين نهاد جديد در نظام تأمين مالي بخش مسكن، شرايط براي تأمين مسكن اقشار مختلف جامعه بيش از پيش تسهيل و تسريع شود.

منبع : شبکه خبر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه