هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:5 1395/07/08

تامين اجتماعي آمار درستي درباره وضعيت بيمه كارگران ساختماني نمي‌دهد

بازرس انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور گفت: تامين اجتماعي بايد درباره بيمه كارگران ساختماني پاسخگو باشد.

مسلم مكاري با اشاره به اين‌كه بيمه كارگران ساختماني در كشور هم‌چنان دچار چالش‌هايي است، تصريح كرد: با راه‌اندازي سامانه جامع بيمه‌اي انتظار مي‌رفت مشكلات اين بخش حل شود، اما هنوز بيمه كارگران ساختماني چالش‌هاي خود را دارد. وي با انتقاد از عملكرد سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه در نحوه توجه به بيمه كارگران ساختماني اظهار كرد: در سامانه بيمه كارگران ساختماني با ۵۲ اداره لينك هستيم و وزارت كار بر اين امر نظارت مي‌كند، از شهريور ماه امسال اعلام كردند به جاي اعطاي سهميه، سامانه بيمه‌اي جايگزين شده است اما اكنون نيز سامانه پاسخ درستي در اين زمينه نمي‌دهند. رئيس انجمن كارگران ساختماني آمل با تاكيد بر اين‌كه نخستين كسي كه بايد در باره وضعيت بيمه كارگران ساختماني پاسخگو باشد وزير كار است، زيرا قول داده بود تا پايان امسال همه كارگران بيمه مي‌شوند، يادآور شد: از سال گذشته تاكنون يك كارگر ساختماني نيز بيمه نشده است. وي با اشاره به اين‌كه با نمايندگان مجلس صحبت كرديم و خواستيم در اين زمينه مشكل‌گشا باشند، افزود: اميدواريم قول‌هاي نمايندگان در پرسش از وزير كار در اين زمينه موثر باشد. اين كارگر ساختماني با تاكيد بر اين‌كه تامين اجتماعي پاسخ و آمار درستي درباره وضعيت بيمه كارگران ساختماني نمي‌دهد، گفت: در اين زمينه وزير كار بايد پاسخگو باشد.

منبع : خبرگزاری ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه