16:12 1395/07/06

ايران چهار ميليارد مترمكعب گاز صادر كرد ايران چهار ميليارد مترمكعب گاز صادر كرد

يك مسئول صنعت گاز گفت: صادرات گاز ايران در نيمه نخست امسال به مرز چهار ميليارد مترمكعب رسيد.

با افزايش توليد گاز در پارس جنوبي، ظرفيت صادرات گاز نيز بالارفته و زمينه براي صدور پايدار اين حامل انرژي فراهم شده است. در سال هاي گذشته به علت كمبود گاز در كشور، صادرات گاز با نوسان هايي همراه بود اما با بهره برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي، اين مشكل برطرف شده است. به گزارش وزارت نفت، «مهدي جمشيدي دانا» مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران با تشريح وضعيت صادرات گاز كشور، گفت: در ٦ ماه نخست امسال، سه ميليارد و ٩٢٠ ميليون مترمكعب گاز صادر شده است. مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران افزود: حجم صادرات گاز ايران در مدت يادشده نسبت به مدت مشابه پارسال 3.4 درصد افزايش نشان مي دهد. وي ادامه داد: حجم واردات گاز نيز در اين مدت كاهش 25.1 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال را ثبت كرده است. جمشيدي دانا درباره حجم تزريق گاز به ميدان هاي نفتي گفت: در بازه زماني يادشده، بيش از ٦ ميليارد مترمكعب گاز ترش به مخازن آغاجاري تزريق شده است. به گفته مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران، در نيمه نخست امسال بيش از دو ميليارد مترمكعب گاز شيرين نيز به مخازن نفتي تزريق شده است. وي با بيان اينكه در زمان يادشده بيش از يك ميليارد مترمكعب گاز به مخازن ذخيره سازي شوريجه و سراجه تزريق شده است، گفت: ميزان ذخيره سازي گاز، نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزايش ١٧ درصدي بوده است. جمشيدي دانا درباره گازرساني به نيروگاه ها نيز گفت: در نيمه نخست امسال با 8.2 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه پارسال، ٣٩ ميليارد مترمكعب گاز به اين بخش از مصرف تحويل شده است. در ٦ ماه نخست امسال بيش از ١٠٢ ميليارد مترمكعب گاز از مجموع منابع كشور برداشت شده كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال بيش 9.1 درصد افزايش داشته است. ايران اكنون به تركيه گاز صادر كرده و با جمهوري آذربايجان، گاز را سوآپ مي كند. همچنين كشورمان با تهاتر گاز با ارمنستان به اين كشور گاز صادر كرده و در مقابل برق تحويل مي گيرد. ايران با وجود برخورداري از منابع گازي عظيم، از تركمنستان گاز وارد مي كند كه در بخش هاي شمالي و شمال شرقي كشور مصرف مي شود.

منبع : خبرگزاری دانشجو انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه