10:1 1395/07/06

بخش مسكن چوب اقتصاد دولتي را مي خورد

يك كارشناس با بيان اينكه دولت هنوز به اقتصاد نگاه انتفاعي دارد گفت: بازتابهايي كه از بازارهاي مختلف از جمله بازار مسكن دريافت مي شود و ركودي كه وجود دارد نشان مي دهد هنوز سايه ديدگاه دولتي از اقتصاد ايران برداشته نشده است.

سعيد آگشته اظهار كرد: دولت بايد نقش حاكميتي خود را در اقتصاد كلان به عنوان يك سياستگذار بي طرف كه به دنبال سود بردن از اين حوزه نيست ايفا كند؛ اما متاسفانه هنوز نگاه انتفاعي به مسائل اقتصادي دارد و تا زماني كه اين مساله وجود دارد بخش خصوصي نمي تواند آنطور كه بايد و شايد پا بگيرد. وي افزود: دولتي بودن اقتصاد در بخش مسكن نيز تاثير منفي گذاشته است. يكي از بحثهاي اقتصاد مقاومتي اين است كه دولت با انتفاعي نكردن خود در حوزه اقتصاد به اقتصاد عمومي و بازار كمك كند. اما بازتابهايي كه از بازارهاي مختلف و به عنوان مثال بخش مسكن دريافت مي شود نشان مي دهد اقدامات اجرايي براي خصوصي كردن اقتصاد به اندازه اي كه شعار داده مي شود نيست. اين كارشناس مسكن با اشاره به سياست حاكم بر نظام بانكي گفت: دولت از طريق سيستم بانكي پول را جذب مي كند و از آن طرف اين پول به چرخه توليد وارد نمي شود؛ زيرا سود بانكي به عنوان رقيب توليد عمل مي كند. درست است كه دولت سود تسهيلات بانكي را در حوزه مسكن كاهش داده اما از سوي ديگر شاخصهايي مثل بورس يا اوراق مشاركت بالا و پايين مي رود كه اين مساله در واقع كاهش سود بانكي را بي اثر مي كند. بنابراين دولت بايد نرخ سود بانكي را كاهش دهد. آگشته همچنين درخصوص علت كاهش ۲۴ درصدي معاملات مسكن تهران در شهريورماه نسبت به مردادماه ۱۳۹۵ اظهار كرد: در شش ماهه ابتداي سال جاري شاهد بوديم كه در شهر تهران معاملات مقداري رونق گرفت اما روند نزولي صدور پروانه هاي ساختماني ادامه پيدا كرد. در اين شرايط امكان ندارد كه معاملات فعال شود و از سوي ديگر بازار ساخت و ساز كساد باشد. لذا بايد هردو بخش به صورت يكسان ديده شود و وظيفه دولت برقراري اين تعادل است. به گفته وي عدم ايجاد موازنه در دو بخش ساخت و ساز و معاملات از طرفي و مسائل سياسي، عرضه مازاد مسكن، تاثير بازارهاي بالادست همچون اوراق مسكن، همچنين جذب سرمايه در بازارهاي رقيب مسكن همچون طلا و ارز كه زودبازده هستند از طرف ديگر باعث مي شود تا سرمايه ها به سوي بخش مسكن سوق پيدا نكند كه علت اصلي تمام اين مسائل بالا بودن سود بانكي است.

منبع : خبرگزاری ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه