هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:15 1395/07/05

مشكل عراق با آجرهاي ايران چيست؟

عراقي‌ها معتقدند كه آجرهاي صادر شده از ايران به اين كشور مشكل استاندارد دارد، اين در حالي است كه رييس سازمان ملي استاندارد، اين اختلاف را به دليل تفاوت ميان استانداردهاي ايران و اروپا با عراق دانسته و مي‌گويد اين مشكل با همكاري مشترك دو كشور حل مي‌شود.

در جلسه‌اي كه ميان هيات عراقي متشكل از وزير تجارت اين كشور، مدير كل استاندارد عراق و ساير همراهان آنها با سازمان ملي استاندارد ايران برگزار شد، موضوع اشكال آجرهاي ايراني براساس استاندارد عراق مطرح شد كه اين كالا به عنوان يكي از ۱۰ كالايي كه قرار است با تدوين استاندارد مشترك بين دو كشور مبادله و بدون بازرسي شركت‌هاي ديگر به عراق وارد شود. در همين زمينه نسرين سامي سوادي، مدير كل استاندارد عراق با اشاره به مشكلات آجرهاي ايراني صادر شده به اين كشور گفت: مشكل اصلي آجرهاي ايراني كه به عراق وارد مي‌شود، ابعاد هندسي آن است و مشكلي هم در زمينه‌ي ضريب و قدرت استحكام آنها وجود دارد. وي افزود: براساس گواهي‌هايي كه براي اين آجرها ارائه مي‌شود، مشكلي وجود ندارد، اما زماني كه آنها در آزمايشگاه مورد آزمون قرار مي‌گيرند، نتيجه چيز ديگري مي‌شود. مدير كل استاندارد عراق ابراز اميدواري كرد كه با يكسان‌سازي استانداردهاي ايران و عراق در زمينه آجر همكاري‌ها در اين خصوص از سرگرفته شود. در طرف مقابل نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد ايران نيز در اين رابطه گفت: كشور عراق در سر مرزهاي رسمي شركت‌هاي بازرسي خود را دارند و اگر اين شركت‌ها كالايي را تاييد كنند، آن كالا مي‌تواند وارد عراق شود، حال آنكه استاندارد عراق به ويژه در خصوص ابعاد آجر با استاندارد ايران و بسياري از كشورهاي ديگر متفاوت است، بنابراين آجرهاي ايراني سخت مي‌توانند آن شرايط را حاصل كنند. وي با بيان اين كه تغيير ابعاد تا حدودي روي ويژگي‌هاي مكانيكي از جمله استحكام نيز تاثير مي‌گذارد، ادامه داد: گواهي ما براساس استاندارد خودمان صادر مي‌شود، شركت‌هاي بازرسي نيز آن را نگاه مي‌كنند و مي‌بينند كه با استانداردي منطبق است، مقررات هم مي‌گويد كه وقتي با يك استاندارد منطبق باشد، كالا استاندارد است، حالا اين استاندارد ممكن است استاندارد ملي ايران يا اروپا باشد. پيروزبخت افزود: اين اختلاف بين استاندارد ايران و اروپا با عراق باعث مي‌شود كه اين آجرها تاييديه شركت‌هاي بازرسي را داشته باشند و به عراق وارد شوند، اما با استاندارد خود عراق نخوانند، چرا كه شركت‌هاي بازرسي كه تعدادي از آنها اروپايي هستند، گاهي كالاها را براساس استاندارد عراق تاييد نمي‌كنند و اين كار براساس استاندارد اروپا يا حتي استاندارد ايران انجام مي‌شود. وي با بيان اين‌كه اگر كشور عراق در اين مورد با خود ما كار كند، مشكلات حل مي‌شود، اظهار كرد: اگر ما در اين خصوص همكاري مشترك را انجام دهيم توليدكننده و صادركننده خود را مجبور مي‌كنيم كه براي صادرات به اين كشور با استانداردهاي عراق توليد كنند. به گفته رييس سازمان ملي استاندارد، همان‌طور كه روي انطباق كالاهاي وارد شده به ايران با استاندارد ملي خودمان حساسيت وجود دارد، كشور عراق نيز اين حساسيت‌ها را نسبت به استاندارد خود دارد.

منبع : خبرگزاری ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه