هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:52 1395/07/05

ایتالیایی ها معماری قطعه یک آزادراه تهران - شمال را آغاز کردند

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: ایتالیایی ها با ارائه نخستین طرح معماری و زیباسازی آزادراه تهران - شمال، کار خود را در قطعه یک این آزادراه آغاز کردند.

علی نورزاد افزود: در فراخوان عمومی، یک شرکت ایتالیایی برای انجام معماری تمام مناطق آزاد راه تهران - شمال انتخاب شد تا معماری پل ها، تونل ها و حاشیه این آزادراه را متناسب با فرهنگ و سنن ایرانی اسلامی بر عهده بگیرد. معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه آزادراه تهران - شمال یکی از زیباترین جاده های کشور است، گفت: طراحی و معماری این آزادراه به نحوی انجام خواهد شد تا هموطنان هنگام رانندگی در تمام مسیر آن از زیبایی های این آزادراه لذت ببرند. وی با اشاره به قرارداد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با شرکت ایتالیایی یادآور شد: امضای قرارداد با شرکت ایتالیایی به مراحل نهایی رسیده و آنها نخستین طرح خود را برای قطعه یک این آزادراه ارائه دادند و کار خود را نیز در این منطقه آغاز کرده اند. نورزاد افزود: برای بهتر شدن معماری این آزادراه، نظرات خود را با این شرکت ایتالیایی مطرح کرده ایم تا ضمن بومی سازی، معماری آن با فرهنگ و معماری ایرانی - اسلامی همخوانی داشته باشد. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اظهار داشت: منابع مالی قرارداد با ایتالیایی ها از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی تامین می شود و از منابع خارجی و فایناس در این قرارداد استفاده نخواهد شد. معاون وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: توجه به معماری و زیبایی هایی راه ها به معنای رعایت ویژگی های خاص معماری، فرهنگی و مسایل زیست محیطی هر منطقه است.

منبع : ایسکا نیوز انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه