10:51 1395/07/05

تصويب 121 طرح كلان ملي براي تحقق اقتصاد مقاومتي

رئيس دبيرخانه شوراي اقتصاد مقاومتي كشور گفت: دولت 121 طرح كلان ملي براي تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه هاي مختلف تصويب كرده است.

مجتبي خالصي، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان فارس در شيراز افزود: تعريف اين طرح ها با توجه به فرمايش رهبر معظم انقلاب مبني بر لزوم تحقق اقتصاد مقاومتي انجام گرفته است. وي، تعداد پروژه هاي مرتبط با رفع موانع توليد را بيش از هفت هزار مورد دانست و اضافه كرد: بررسي و رفع مشكلات اين بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده كه در استان فارس با همكاري بانك ها گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است. خالصي اظهار كرد: ارتقاي بهره وري، سياست هاي پولي و ارزي، مردمي كردن اقتصاد، توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تكميل زنجيره پايين دستي و توسعه بازار، شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد، گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي، توسعه اقتصاد دانش بنيان، عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي، ارتقاي توان توليد ملي و هدفمند سازي يارانه ها نيز از جمله برنامه هاي ملي 12 گانه اقتصاد مقاومتي است.

منبع : ایران اکونومیست انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه