هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:1 1395/07/04

تجمع كلاه زردها مقابل سازمان مديريت

صبح امروز جمعي از اپراتورهاي پست هاي فشار قوي برق مقابل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تجمع كردند.

صبح امروز حدود سيصد نفر از اپراتورهاي قرارداد معين پست هاي فشار قوي برق از سراسر كشور به تهران آمدند و مقابل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تجمع كردند. تجمع‌كنندگان خواسته خود را اجراي طرح قرارداد دائم عنوان كردند و گفتند: با چندين سال سابقه كار در يكي از سخت ترين مشاغل، از امنيت شغلي بي بهره‌ايم و خواستار تبديل قرارداد به قرارداد دائم هستيم. اين اپراتورها در ماههاي گذشته بارها از استان هاي مختلف به تهران آمده‌اند و براي پيگيري مطالبات خود تجمع كرده‌اند. گفتني است نمايندگان مجلس نيز پيش از اين با اجراي طرح قرارداد دائم براي اپراتورها موافقت كرده بودند.

منبع : خبرگزاری ایلنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه