هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:13 1395/07/01

عوامل موثر در قيمت زمين كدام اند؟

يك كارشناس مسكن گفت: مواردي از قبيل شرايط جغرافيايي، عرضه و تقاضا تاثير بسزايي در قيمت زمين دارند.

نعمت چهار دولي كارشناس مسكن اظهار كرد: شرايط جغرافيايي، عرضه و تقاضا سه عامل تاثير گذار در قيمت زمين است؛البته در اين ميان برخي زمين هايي كه از ارزش اقتصادي چنداني برخوردار نبودند با تحولاتي نظير گذر اتوبان, خطوط ريلي و غيره ...از كنار آن ها به يكباره قيمت چندين برابري پيدا كردند. وي با بيان اينكه صنعت ساختمان عامل تحرك در ديگر صنايع است، افزود: طبق برنامه ششم توسعه در حالي دولت موظف به توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني است كه اين امر چرخ ديگر بخش هاي صنعت را نيز به حركت در مي آورد. اين كارشناس مسكن در خصوص الزامات كنترل قيمت زمين نيز تصريح كرد: افرادي در كشور حضور دارند كه با ايجاد شبهات در جامعه باعث افزايش يا كنترل قيمت زمين مي شوند، اما اصلي ترين عامل در كنترل قيمت زمين ثبات اقتصادي است كه در حال حاضر به دليل نبود ثبات اقتصادي هيچ نهاد نظارتي، كاري از پيش نخواهد برد. چاردولي در ادامه به تامين مسكن اقشار كم در آمد اشاره كردوگفت: طبق اصل 31 قانون اساسي دولت موظف به تامين مسكن افراد نيازمند است و اين امر با دو روش ارائه زمين مناسب و ارزان قيمت و نيز تسهيلات با بهره پايين صورت مي گيرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه