10:7 1395/07/01

سه اقدام براي خروج از ركود بازار مسكن

ركود سالهاي اخير بازار مسكن گرچه تلاش دولت را معطوف بر اجراي طرحهاي مختلف براي رونق به اين بازار كرده اما عوامل زيادي منجر به استمرار اين دوره ركود شده است.

حجم زياد ساختمانهاي نيمه تمام طرح مسكن مهر باقي مانده از دولت قبل در جاي جاي ايران به ويژه خراسان رضوي باعث شد تلاش دولت تدبير و اميد معطوف به اتمام اين طرحها و تكميل بخشهاي روبنايي و زيربنايي آن شود. در همين چارچوب به گفته مسئولان چند برابر سالهاي دولتهاي نهم و دهم در حوزه طرح مسكن مهر در سه سال اخير كار انجام شد. از سوي ديگر انتظارات براي رونق بازار مسكن با توجه به ارتباط اين بازار با بسياري از صنايع و خدمات، دولت را بر آن داشت با اتخاذ سياستهاي جديد تلاش كند تا حدي آسيب ناشي از ركود را التيام بخشد. هم اينك كه سه سال از تلاش دولت براي رونق بخشيدن به بازار مسكن مي گذرد شواهد دال بر كاهش ساخت و ساز در كلانشهر مشهد و داد و ستدها در اين است. كارشناسان حوزه مسكن در خراسان رضوي معتقدند سياستها براي خروج از ركود ثمربخش بوده و وضعيت عرضه و تقاضا رو به بهبودي است اما هنوز اين ركود بطور كامل در بازار مسكن رفع نشده است. رئيس كميسيون امور فني، عمران و طرح ريزي شهري شوراي اسلامي مشهد گفت: ركود ساخت و ساز باعث كاهش صدور پروانه ها و بروز مشكلات زيادي در تامين بودجه شهرداري شده زيرا ۷۰ درصد بودجه اين نهاد از همين محل تامين مي شود. مهدي ذاكرالحسيني افزود: حجم صدور پروانه ساختماني در مشهد در سال ۱۳۹۲ به ميزان ۱۰.۴ ميليون مترمربع، در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۶.۱ ميليون مترمربع و پارسال ۴.۱ ميليون مترمربع بود كه گوياي روند نزولي صدور پروانه هاي ساختماني در اين كلانشهر است. وي ادامه داد: با اين وجود بنا بر شواهد موجود و طرحهاي دولت يازدهم، در نيمه دوم امسال وضعيت خريد و فروش مسكن در مشهد بهتر خواهد شد زيرا كساني وارد بازار مي شوند كه نياز واقعي دارند و ديگر سرمايه گذاري در اين حوزه كمتر خواهد بود. اين عضو شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: وضعيت بازار مسكن كه آرام آرام در حال خروج از ركود است نشان مي دهد اوايل سال آتي مرحله ركود بازار مسكن و ساخت و ساز را پشت سر خواهيم گذاشت.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه