11:24 1395/06/31

پاسخ وزارت بازرگاني چين به انتقادها از سرمايه گذاري خارجي اين كشور

وزارت بازرگاني چين با انتشار بيانيه اي انتقاد برخي كشورهاي غربي از وضعيت سرمايه گذاري اين كشور در خارج از كشور را به هيچوجه قابل قبول و سازنده ندانست.

اين بيانيه در شرايطي منتشر مي شود كه شماري از كشورهاي غربي مي گويند در شرايطي كه چين محدوديت هاي بسياري روي سرمايه گذاري خارجي در آن كشور اعمال مي كند، براي سرمايه گذاري در خارج از كشورشان چنين محدوديت هايي ندارند. چين يكي ازمحدودترين كشورهاي براي سرمايه گذاري خارجي و فعاليت شركت هاي كشورهاي ديگر است اما به رغم همه اين محدوديت ها همواره مورد توجه سرمايه گذاران بوده است و سالانه ميلياردها دلار سرمايه خارجي مستقيم جذب مي كند. وزارت بازرگاني چين درهمين باره درتارنماي خود آورده است كه برخي از شركت هاي خارجي به دليل ارزان بودن نيروي كار و مواد از قبل در چين سرمايه گذاري مي كردند و حالا تغيير شرايط آنان را نگران كرده است و اين ارتباطي به سرمايه گذاري چين در كشورهاي ديگر ندارد. اين بيانيه خاطرنشان مي كند: آن شركت هايي كه سياست هاي ترجيحي را دنبال مي كرده اند از وضع موجود ناراضي هستند اما آنها كه واقعگرا هستند و مسايل را بدرستي مي بينند تاكيد دارند كه شرايط سرمايه گذاري خارجي بهبود يافته است. بيانيه البته تاكيد مي كند كه دولت نسبت به تشديد شرايط تجاري در داخل واقف است و چشمان خود را به روي اين واقعيت نبسته است اما در مجموع محيط فعاليت تجاري و سرمايه گذاري در چين مطلوب است. با اين وصف روزنامه ساوت چاينا هنگ كنگ مي نويسد كه بسياري از شركت هاي غربي از سياست ها و قوانين جديد چين كه محدوديت هاي زيادي اعمال مي كند نگران هستند و بر اين باورند كه بتدريج اين قوانين آنها را مجبور به ترك چين مي كند. ازسوي ديگر اتاق بازرگاني آمريكا در چين به تازگي گزارشي از بررسي هاي خود منتشر كرده است كه نشان مي دهد وضعيت براي تجار و سرمايه گذاران خارجي در چين بدتر شده است و آنها اعتماد خود را به اقتصاد چين از دست داده اند. پيشتراعلام شده بود كه به دليل سياست هاي محدود كننده بيش از 500 ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال هاي اخير از اين كشور خارج شده است. رشد اقتصادي چين در سال گذشته ميلادي به شش مميز 9 دهم درصد رسيد كه كمترين ميزان در 25 سال گذشته بوده است و در سال جاري ميلادي تاكنون به زير شش و نيم درصد رسيده است.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه