هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:18 1395/06/31

پرداخت وام منطقه‌اي مسكن كليد خورد

با ابلاغ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن، پرداخت وام منطقه اي مسكن وارد فاز اجرايي شد.

براساس دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن كه ۱۶ شهريور ماه جاري در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و به تازگي ابلاغ شده است ، اين موسسات براي تامين نقدينگي مورد نياز خود مي توانند علاوه بر دريافت تسهيلات از موسسات اعتباري، دولت، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها، از موسسات مالي بين المللي نيز وام دريافت كنند. همچنين با تشكيل موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن، پرداخت وام مسكن در هر استان بصورت منطقه‌اي و با ضوابط خاص همان استان انجام خواهد شد. شوراي پول و اعتبار با هدف كمك به تأمين مالي بخش مسكن از طريق جذب پس‌اندازهاي خرد و اعطاي تسهيلات مسكن و با استناد به آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب هيئت وزيران، "دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن" را در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، تصويب كرده است.

منبع : خبرگزاری مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه