هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:53 1395/06/28

۸ پيشنهاد براي رشد تشكل‌ها

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در يادداشتي به بررسي نقش تشكل‌ها در اعتلاي اقتصاد ايران پرداخته و ۸ پيشنهاد را براي رشد تشكل‌ها مطرح كرده است.

اميرحسين كاوه، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در يادداشتي، به نقش تشكل‌هاي اتاق ايران با توجه به چشم‌انداز منافع ملي پرداخته است. وي معتقد است كه اگر تشكل‌هاي صنعتي كشور با روش‌هاي علمي و كاربردي و نيز الگوهاي آموزشي جديد، آشناتر شوند؛ آن وقت به جاي صرف هزينه مادي و معنوي جهت رويارويي و نفي همديگر، به اثبات نظريه خود از طريق علمي مي‌پردازند و به رشد و تعالي صنعت و اقتصاد كشور كمك خواهند كرد. در اين يادداشت آمده است: اگر به مفهوم تشكل صنعتي بر اساس تعاريف و مفاهيم استاندارد آماري نگاهي بيندازيم، به تعريف نهايي‌شده ذيل مي‌رسيم: «تشكل صنعتي عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا گروه‌هايي كه براساس توافق و شركت داوطلبانه در يك رشته صنعتي يا زمينه‌هاي مرتبط تشكيل مي‌شود و با ايجاد ساختاري ويژه، اساسنامه و اركان معين و وظايف مشخص به منظور نيل به اهدافي تعريف‌شده فعاليت مي‌كند.» اين تعريف نهايي‌شده كه به نظر مي‌رسد چندان هم رهگشا و هدايت‌كننده نباشد، تعريفي است كه بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مرتبط يعني وزارت صنايع و معادن به تصويب مركز آمار ايران نيز رسيده؛ در عين حال تعريفي كه جامع و مانع نيست و متاسفانه بر ضرورت همگرايي تشكل‌هاي صنعتي و حتي چشم‌انداز منافع ملي تأكيد نكرده است.

منبع : خبرگزاری مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه