هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:49 1395/06/23

مدیریت دارایی‌های شهر جدید پردیس نخستین تجربه تامین مالی

درون‌زا بودن و اتکا به منابع و سرمایه‌های مردمی از مهمترین ویژگی‌های مکانیزم مدیریت دارایی‌هاست که نخستین بار در کشور برای تکمیل پروژه های زیرساختی، تاسیسات زیربنایی و روبنایی شهر جدید پردیس اجرا می‌شود.

ایرج آذری مدیرعامل شرکت‌مدیریت سرمایه آباد از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی بانک مسکن با اشاره به امضای قرارداد مدیریت دارای‌های شهر جدید پردیس با شرکت عمران شهرهای جدید گفت: ارزش این توافقنامه 10 هزار میلیارد ریال است و پروژه‌های زیرساختی شهر جدید پردیس مانند راه‌ها، تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تاسیسات روبنایی مانند درمانگاه و مدرسه با اولویت فازهای دارای پیشرفت فیزیکی احداث می‌شود. مدیرعامل شرکت‌مدیریت سرمایه آباد یکی از مهمترین دلایل و موانع اسکان خانوارها در اغلب شهرهای جدید را فقدان زیرساخت‌های اساسی مانند راه، شبکه‌های آبرسانی، برق رسانی، گاز و نیز عدم آمادگی اماکنی همچون درمانگاه، مدرسه و پاسگاه نیروی انتظامی بیان کرد. وی افزود: از طرفی احداث زیرساخت‌ها و تاسیسات روبنایی به عنوان لازمه زندگی شهری بسیار پرهزینه است و با استفاده از بودجه دولتی مقدور نیست و به دلیل ماهیت غیرانتفاعی پروژه‌های زیرساختی و حجم عظیم منابع مورد نیاز، سیستم بانکی قادر به تامین مالی این پروژه‌ها نخواهد بود. آذری با تاکید بر اینکه اسکان خانوارها و جریان یافتن زندگی در هر منطقه‌ای سبب آبادانی و رشد آن منطقه می شود ، ادامه داد : اراضی و املاک تجاری در مناطقی که جمعیت قابل توجهی در آن سکونت کرده‌اند رشد بسیار قابل توجهی خواهد داشت و اراضی تجاری موجود در شهرهای جدید امروز به دلیل عدم اسکان خانوارها ارزش چندانی ندارند و شخصی حاضر به سرمایه گذاری در آنها نیست. آذری‌یادآور شد: اسکان خانوارها در شهرهای جدید منوط به آماده‌سازی پروژه‌های زیربنایی و روبنایی است و احداث این پروژه‌ها به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند که هم اکنون در دسترس نیست اما دارایی‌‌های موجود (اراضی تجاری) در شهرهای جدید در صورت تکمیل و راه‌اندازی پس از سکونت خانوارها از ارزش افزوده قابل توجهی برخوردار می‌شوند.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه