16:10 1395/06/21

لزوم توجه دارندگان اوراق تسهيلات مسكن به تاريخ خريد و انقضا

مدير امور حقوقي و بازرسي شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات)، به دارندگان اوراق تسهيلات مسكن درباره مبادلات اين اوراق و لزوم آگاهي از ويژگي هاي آن هشدار داد.

محمدصادق دبيري افزود: با توجه به اينكه متقاضيان خريد مسكن براي اخذ تسهيلات بايد معاملات خود را از طريق فرابورس انجام دهند، بنابراين ضرورت دارد به ويژگي هاي اين اوراق علم و آگاهي كافي داشته باشند. وي اضافه كرد: اوراق تسهيلات مسكن مقيد به زمان است و تاريخ اعتبار و انقضاي آن به مدت دو سال ذيل اوراق نوشته شده است، بنابراين بسيار مهم و حياتي است كه مشتريان اين اوراق مطلع باشند تا چه زماني براي اخذ تسهيلات مسكن يا فروش اوراق در بازار فرصت دارند. دبيري گفت: متاسفانه مشتريان زيادي به دليل ناآگاهي يا غفلت از تاريخ انقضاي اوراق تسهيلات مسكن، متضرر شده اند و اوراق آنها باطل شده است. مدير امور حقوقي و بازرسي سمات افزود: نكته مهم ديگر اين است كه دارندگان آن از تاريخ خريد اوراق به مدت دستكم چهار ماه نمي توانند نسبت به فروش آن اقدام كنند و پس از انقضاي اين مدت، اوراق آنها قابليت معامله دارد. وي ادامه داد: چنانچه اين اوراق دوباره مورد معامله قرار گيرد باز هم از تاريخ معامله جديد، نمي توان به مدت چهار ماه معامله اي روي آن انجام داد، بنابراين دارندگان اوراق تسهيلات مسكن بايد اين موضوع مهم را همواره در نظر گيرند تا در معاملات اين اوراق دچار ضرر و زيان نشوند. معاملات حق تقدم تسهيلات مسكن از سال 1389 در فرابورس ايران آغاز شده است و اكنون بيش از 20 نماد حق تقدم تسهيلات مسكن در بازار سرمايه معامله مي شود. مجموع افرادي كه از سال 1389 تا پايان مردادماه امسال با استفاده از اوراق تسهيلات مسكن خانه دار شده اند به يك ميليون و 207 هزار نفر رسيده است. خريداران مسكن مي توانند با تهيه اين اوراق از وام هاي تسهيلات مسكن استفاده كنند. سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در تهران 600 ميليون ريال و در مركز استان هاي بالاي 200 هزار نفر مبلغ 500 ميليون ريال است. شمار اوراق مورد نياز در تهران 120 ورقه و در مركز استان ها 100 ورقه است.

منبع : ايران اكونوميست انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه