هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:17 1395/06/18

کاهش سود تسهیلات بانکی در حمایت از تولید نقشی ندارد

کارشناس امور بانکی گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در حمایت از رونق و پویایی تولید نقش اساسی ندارد.

مهرداد میرزازاده در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: تجارب گذشته نشان می‌دهد برغم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اتفاق خاصی در بخش تولید کشور نیفتاده است. وی همچنین اظهارداشت: به یقین با نرخ صفر درصدی تسهیلات بانکی نیز تولید کنندگان داخلی نمی‌توانند با اجناس خارجی رقابت کنند چون نرخ ارز بسیار پایین است و جنس خارجی بسیار ارزان وارد کشور می‌شود. این کارشناس در توضیح این جمله که نرخ سود بانکی دوباره در مدار افزایش قرار گرفته است، گفت: به دلیل دستوری بودن تعیین نرخ سود در نظام بانکی وقوع چنین اتفاقاتی در کشور دور از انتظار نیست. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید به این گونه مسائل ورود پیدا کند، افزود: تجربه نشان می‌دهد که مداخله بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات خیلی کارایی ندارد. میرزازاده ادامه داد: بانک مرکزی نباید در تعیین نرخ سود بانکی دخالت کند بلکه تنها باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه