16:44 1395/06/15

وزيرخارجه كامرون ازايران خواست تا درپروژه هاي اقتصادي كشورش مشاركت كند

وزيرامورخارجه كامرون درديدار با 'منصور شكيب مهر' سفير آكروديته جمهوري اسلامي ايران خواست تا ايران در پروژه هاي اقتصادي كشورش مشاركت كند.

'امبلا امبلا' وزير خارجه كامرون در ديدار با سفير آكروديته جمهوري اسلامي ايران با اشاره به علاقه مندي كشورش به بهره برداري ازظرفيت هاي اقتصادي ، فني وآموزشي ايران خواستار مشاركت كشورمان درپروژه هاي انرژي، توليد وانتقال برق، جاده سازي وتوسعه شهري كامرون شد. وزيرامورخارجه كامرون با تمجيد ازفرهنگ وتمدن چند هزارساله ايران ازجمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري مهم وتاثيرگذار درمنطقه خاورميانه و جهان ياد كرد. سفير آكروديته جمهوري اسلامي ايران نيز در مراسم تسليم رونوشت استوارنامه خود به وزير امورخارجه كامرون در شهر يائونده پايتخت اين كشور، بااشاره به ظرفيت هاي ايران دربخش هاي مختلف اقتصادي، فني، پزشكي، علمي وآموزشي برعزم كشورمان درتقويت روابط دوجانبه تاكيد كرد. وي از آمادگي طرف ايراني براي انتقال تجربيات فني و حرفه اي به كامرون خبر داد .

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه