16:53 1395/04/21

متن كامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور منتشر شد

مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور، با هدف تقويت نقش نظارتي و سياستگذاري بانك مركزي، و افزايش سرمايه بانك ها تدوين شده است.

هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي كه زير نظر بانك مركزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانك مركزي است. آسيب‌شناسي نظام بانكي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانكي، سازوكارهايي فعال مي‌شدند كه مي‌توانستند مشكلات فعلي شبكه بانكي را در مراحل ابتدايي متوقف كنند. بخش دوم برنامه اصلاحي كه با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير كردن آن‌ها است. مشكل شبكه بانكي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگناي مالي از مسير كاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشديد ركود شده است. بخش سوم اين برنامه ارتقاي كفايت سرمايه بانكهاي دولتي و غيردولتي براي ارتقاي سلامت شبكه بانكي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها است. بر اساس اصول بانكداري و بر اساس مقررات كميته بال به منظور مهار درجه ريسك‌پذيري مديران بانك‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانك‌ها يك سطح حداقلي از پوشش ريسك را از طريق سرمايه سهامداران فراهم كنند. بنابراين تمام بانك‌ها من جمله بانك‌هاي دولتي بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه