16:45 1395/04/02

رشد بیش از 700 واحدی شاخص

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در جریان معاملات با رشد 778.81 واحدی به عدد 73 هزار و 578 واحد رسید.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در آغاز معاملات با رشد 233.10 واحدی به عدد 73 هزار و 32 واحد رسید. براین اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 208 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 93 میلیون سهم و اوراق بهادار طی 6 هزار نوبت معاملاتی بود. این گزارش می افزاید شاخص کل هم وزن با 40.20 واحد رشد به عدد 13 هزار و 441 واحد رسید. گفتنی است نماد خودرو، وبملت، خساپا، حکشتی، فاراک، وبصادر، خبهمن با اعمال مثبت موجب رونق دماسنج تالار شیشه ای شدند. شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با 7.90 واحد رشد به عدد 771 هزار و 90 واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 68 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی ازدست به دست شدن 37 میلیون سهم طی 4 هزار نوبت معاملاتی بود. ***رشد بیش از 700 واحدی شاخص شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در جریان معاملات با رشد 778.81 واحدی به عدد 73 هزار و 578 واحد رسید. براین اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 1 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 595 میلیون سهم و اوراق بهادار طی 39 هزار نوبت معاملاتی بود. این گزارش می افزاید شاخص کل هم وزن با 171.40 واحد رشد به عدد 13 هزار و 572 واحد رسید. گفتنی است نماد فولاد، حکشتی، خودروپف شبندر، خساپا، کگل، کچاد با اعمال مثبت موجب رونق دماسنج تالار شیشه ای شدند. شاخص کل فرابورس در جریان معاملات با 11.90 واحد رشد به عدد 775 هزار و 90 واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 613 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی ازدست به دست شدن 388 میلیون سهم طی 19 هزار نوبت معاملاتی بود. ***ارزش کل معاملات از یک میلیارد ریال فراتر رفت شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات با رشد 824.89 واحدی به عدد 73 هزار و 624 واحد رسید. براین اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 1 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 743 میلیون سهم و اوراق بهادار طی 52 هزار نوبت معاملاتی بود. این گزارش می افزاید شاخص کل هم وزن با 191.60 واحد رشد به عدد 13 هزار و 599 واحد رسید. گفتنی است نماد فولاد، حکشتی، خودرو، شبندرپف کگل، خساپا، کچاد با اعمال مثبت موجب رونق دماسنج تالار شیشه ای شدند. شاخص کل فرابورس در پایان معاملات با 13.40 واحد رشد به عدد 777 هزار و 40 واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 857 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی ازدست به دست شدن 448 میلیون سهم طی 24 هزار نوبت معاملاتی بود.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه