هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:43 1395/03/26

رشد 8.2 درصدی بهای مسکن در انگلیس

گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشانگر آن است که میانگین رشد بهای مسکن در این کشور در سال گذشته میلادی منتهی به ماه آوریل، بالغ بر 8.2 درصد بوده است.

آمارهای منتشر شده توسط دفتر آمار ملی انگلیس بیانگر آن است که میانگین بهای مسکن در این کشور در سال میلادی گذشته منتهی به ماه آوریل، بالغ‌بر 209 هزار و 54 پوند بوده است. گزارش یاد شده، همچنین حاکی از افزایش 14.5 درصدی بهای مسکن در کلان‌شهر لندن در دوره زمانی یاد شده است. میانگین بهای مسکن در کلان‌شهر لندن در دوره زمانی یادشده بالغ‌بر 470 هزار و 25 پوند بوده و این در حالی است که این میانگین در منطقه شمال غرب انگلیس تنها 121 هزار و 719 پوند بوده است. دفتر آمار ملی انگلیس همچنین میانگین بهای مسکن در ولز در سال میلادی گذشته منتهی به ماه آوریل با 1.7 درصد افزایش، 139 هزار و 385 پوند و در اسکاتلند با 3.3درصد افزایش، 138 هزار و 445 پوند اعلام‌ کرده است. به گفته تحلیل گران، افزایش بهای مسکن در انگلستان به‌ویژه کلان‌شهر لندن بیش از هر چیزی ناشی از عدم تناسب میان تولید مسکن با تقاضای موجود است. این تحلیل گران معتقدند ورود مهاجران اروپایی و گرایش اتباع کشورهای خارجی ازجمله شهروندان روس، چین و اتباع کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای خرید مسکن سبب شده است که سطح تقاضا برای مسکن در کلان‌شهر لندن بیش ‌از حد انتظار افزایش یابد. این عدم تناسب ضمن دامن زدن به بهای مسکن در انگلستان سبب افزایش نرخ اجاره مسکن در این کشور خصوصاً در کلان‌شهر لندن شده است.

منبع : ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه