15:34 1394/08/11

نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال 94 معادل یک درصد اعلام شد

- مرکز آمار ایران نرخ رشد شش ماهه نخست 94 را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه ابتدای سال جاری یک درصد است.

مرکز آمار اعلام کرد براساس نتایج حسابهای ملی فصلی (مقدماتی) نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) درشش ماهه اول سال 1394 یک درصد بوده است. نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی5.7 درصد، رشته فعالیت های گروه صنعت منفی 1.1 درصد و رشته فعالیت های گروه خدمات 0.9 درصد رشد داشته است.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه