هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:58 1395/03/23

شرکت کاله ۴۰۰کارگرش را اخراج کرد

شرکت کاله آمل به دلیل عدم موافقت دولت با وام این شرکت، اقدام به اخراج حدود۴۰۰ کارگر خود نمود.

شرکت کاله آمل به دلیل عدم موافقت دولت با وام این شرکت، اقدام به اخراج حدود۴۰۰ کارگر خود نمود. شرکت کاله یکی از مهمترین و موفقترین برندهای داخلی لبنیات است و نیازمند توجه بیشتر نسبت به رقبای خارجی است. این موضوع در حالی که هنوز کام ایرانیان از تعطیلی کارخانه‌ ی ارج پس از ۸۰ سال تلخ شد.

منبع : خبرگزاری دانشجو انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه