هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:20 1395/03/22

تحویل قطعی بیش از ۶۰ هزار واحد در سایت مسکن مهر شهرهای جدید طی سال جاری

عربی مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید تعداد پروژه‌های اجرایی برای سال ۹۵ را ۱۳۱ هزار و ۶۹۲ واحد اعلام کرد و گفت: امسال تعداد ۶۸ هزار و ۹۴۴ واحد از سایت مسکن مهر شهرهای جدید به طور حتمی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

نادر عربی درخصوص شرایط مسکن مهر شهرهای جدید اعلام کرد: درحال حاضر ۱۹ شهر جدید کشور دارای ۴۰۱ هزار و ۶۲۵ واحد مسکن مهر است که تا پایان سال ۹۴ تعداد ۱۹۱ هزار ۶۸۷ واحد ان به افتتاح رسیده است. عربی تعداد کل واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید را به ترتیب برای امیرکبیر یک هزار و ۱۳۱ واحد، اندیشه سه هزار و ۹۳ واحد، ایوانکی ۵۴۴ واحد، بهارستان ۱۱ هزار و ۳۷۷ واحد، بینالود سه هزار و ۵۲۲ واحد، پردیس ۸۲ هزار و ۴۷۹ واحد، پرند ۹۵ هزار و ۶۱۴ واحد، رامشار ۸۰۴ واحد، رامین پنج هزار و ۸۲۹ واحد، سهند ۳۵ هزار و ۶۴۲ واحد، شیرین‌شهر پنج هزار و ۴۷۶ واحد، صدرا ۲۴ هزار و ۷۹۹ واحد، عالیشهر چهار هزار و ۱۶ واحد، علوی ۱۰۰ واحد، فولادشهر ۳۰ هزار و ۶۱۰ واحد، گلبهار ۳۹ هزار و ۳۳۲ واحد، مجلسی پنج هزار و ۸۸۱ واحد، مهاجران یک‌هزار و ۶۳۰ واحد و هشتگرد ۴۹ هزار و ۷۴۶ واحد اعلام کرد و افزود: براساس برنامه‌های تنظیم شده قرار است پرونده مسکن مهر در شهرهای جدید تا پایان سال بسته شود ولی با توجه به مشکلات شهر جدید پردیس که سایت مسکن مهر آن دیرتر از سایر شهرها آغاز شده است قول تکمیل و بهره‌برداری حدود ۲۴ هزار و ۹۸ واحد از این شهر به سال ۹۶ موکول شده است. مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید در بخش دیگری از سخنانش برنامه‌های اجرایی در افتتاح مسکن مهر در شهرهای جدید را به ترتیب برای امیرکبیر یک‌هزار و ۱۳۱ واحد، اندیشه ۷۲۰ واحد، ایوانکی ۳۰۰ واحد، بهارستان چهار هزار و ۴۷۷ واحد، بینالود ۶۰۰ واحد، پردیس ۵۰ هزار واحد، پرند ۳۱ هزار و ۱۹۷ واحد، رامشار ۸۰۴ واحد، رامین ۸۸۴ واحد، سهند سه هزارو ۴۷۶ واحد، شیرین‌شهر ۸۰۰ واحد، صدرا هفت هزار و ۹۶۳ واحد، عالیشهر ۸۶۲ واحد، علوی ۱۰۰ واحد، فولادشهر دو هزار و ۸۷۱ واحد، گلبهار چهار هزار و ۲۴۵ واحد، مجلسی ۷۸۷ واحد و هشتگرد ۲۰ هزار و ۴۷۵ واحد اعلام کرد. وی در ادامه بیشترین پیشرفت فیزیکی سایت مسکن مهر در بین شهرهای جدید را به جز دو شهر جدید علوی و مهاجران که ۱۰۰ درصد آن به پایان رسیده است برای دو شهر سهند و عالیشهر با پیشرفت ۹۷ درصدی بیان کرد و ادامه داد: درحال حاضر کمترین میزان پیشرفت بارقمی ۴۸.۵ درصدی متعلق به شهر جدید شیرین‌شهر است که با توجه به شرایط جغرافیایی و واحدهای فاقد متقاضی سعی داریم تا پایان امسال مشکل آن را رفع و پرونده مسکن مهر این شهر را نیز ببندیم. این مقام مسئول در کل تعداد پروژه‌های اجرایی برای سال ۹۵ را ۱۳۱ هزار و ۶۹۲ واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۱۱۲ هزار و ۲۳۸ واحد در دستور کار فروش اقساطی قرار دارند که با توجه به گزارش‌های به دست آمده نزدیک به ۶۸ هزار و ۹۴۴ واحد آن به طور قطعی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

منبع : وزارت راه و شهرسازی انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه