17:13 1395/03/17

نهایی شدن برنامه جامع مدیریت 7 تالاب کشور

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ضمن اشاره به ضرورت پررنگ شدن مسئولیت اجتماعی در حوزه حفاظت تالاب‌های کشور تاکید کرد: انتظار داریم با روی کار آمدن مجلس جدید، قانون حفاظت از تالاب‌ها به تصویب برسد.

محسن سلیمانی در نشست معاونت محیط زیست طبیعی به مناسبت هفته محیط زیست با شعار «به سوی طبیعت برای زندگی» با اشاره به اینکه جریان عمومی در جهان شکل گرفته که تلاش دارد هر چه بیشتر بر ارتباط محیط زیست و زندگی مردم تاکید کند. وی با بیان اینکه هر چه این ارتباط را جدی‌تر بررسی کنیم، می‌توانیم توجه سیاست‌مداران را به موضوع محیط زیست بیشتر جلب کنیم، اظهار کرد: برنامه جامع مدیریت هفت تالاب در کشور نهایی شده و تلاش داریم سایر نهادهای توسعه‌ای کشور شامل وزارت نیرو، استانداری‌ها و سازمان‌های غیردولتی و جوامع محلی را درگیر احیای تالاب‌ها کنیم. مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به اینکه طی سال گذشته موضوع الگوسازی مشارکت مردمی از طریق استقرار معیشت جایگزین در حاشیه دریاچه ارومیه پیگیری شد، افزود: در سال جاری با روی کار آمدن مجلس جدید انتظار داریم قانون حفاظت از تالاب‌ها به تصویب رسد. سلیمانی با بیان اینکه تدوین راهبردها و حفاظت از تالاب‌ها را که هیئت دولت از سازمان محیط زیست درخواست کرده بود، در حال نهایی شدن است، گفت: باید مسئولیت اجتماعی در حوزه حفاظت از تالاب‌ها را پررنگ کنیم. وی با بیان اینکه تدوین برنامه اقتصاد تجاری برای مناطق حفاظت شده را دنبال می‌کنیم، گفت: باید ادبیات ارزشگذاری اقتصادی برای محیط زیست وارد کشور شود.

منبع : ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه