10:25 1394/08/11

آتش سوزی ساختمان 11 طبقه در بزرگراه شهید بابائی

طبقه سوم مجتمع مسکونی 11 طبقه ای در بزرگراه شهید بابائی دچار آتش سوزی شد.

آتش نشانان چهار ایستگاه ضمن خاموش کردن به موقع این آتش سوزی، 25 نفر از ساکنان را به سلامت خارج کردند. وقوع این حادثه ساعت 09:23 دقیقه روز سه شنبه 5 آبان به سامانه 125 اطلاع داده شد که بی درنگ با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران آتش نشانان ایستگاه های 57، 54، 36 و گروه امداد و نجات 10 به همراه خودرو نردبان به بزرگراه شهید بابائی، شهرک شهید رسولی روانه شدند. به گفته محمود شادکی مدیر منطقه سه عملیات آتش نشانی، بالکن یکی از واحدهای طبقه سوم یک مجتمع مسکونی 11 طبقه دچار آتش سوزی شده بود و آتش در حال سرایت به قسمت های دیگر این واحد مسکونی و همچنین واحدهای دیگر این ساختمان بود. وی که به همراه آتش نشانان در محل حادثه حضور یافته بود، افزود: آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم شدند، گروه اول پس از قطع برق و گاز ساختمان محل حادثه را ایمن سازی کرده و با استفاده از تجهیزات انفرادی و لوله های آبرسانی، خود را به کانون آتش سوزی رسانده و شعله های آتش را به سرعت مهار وخاموش کردند. شادکی با اشاره به احتمال محبوس شدن ساکنان مجتمع مسکونی در میان دود غلیظ ناشی از آتش سوزی در راهروها و قسمت های دیگر مجتمع مسکونی، ادامه داد: همزمان گروه دوم آتش نشانان برای جستجو در قسمت های مختلف مجتمع مسکونی وارد ساختمان شدند و توانستند 25 نفر از ساکنان را از این مجتمع خارج کنند. مدیر منطقه سه آتش نشانی خاطرنشان کرد: در این حادثه خوشبختانه به هیچ یک از ساکنان آسیبی نرسید و علت آن نیز از سوی کارشناسان این سازمان درحال بررسی است

منبع : پایگاه خبری 125 انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه