هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:56 1395/03/08

تاخیر 25 دقیقه ای قطارها در خط سه مترو تهران

حرکت قطارها از مسیر جنوب به شمال در خط سه مترو تهران صبح شنبه تاخیری 25 دقیقه ای داشت و این مشکل سبب شد در بیشتر ایستگاه های این خط شلوغی و ازدحام مسافران ایجاد شود.

حرکت قطارها در خط سه مترو تهران هر 15 دقیقه یک بار انجام می شود که امروز حوالی ساعت 7:30 همزمان با ساعت شروع کار اداری و رفتن شهروندان به محل کار خود حرکت یکی از قطارها تاخیری 25 دقیقه ای داشت. این تاخیر سبب شد تا در ایستگاه های راه آهن، منیریه و تئاتر شهر با حجم زیادی از شهروندان روبرو شود و مشکلاتی را به هنگام پیاده و سوار شدن مسافران ایجاد کند. یکی از شهروندان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: حرکت قطارها هر 15 دقیقه یکبار آن هم از مسیر جنوب به شمال همه روزه با حجم مسافران در ایستگاه ها روبرو است و امروز این شلوغی آنقدر زیاد شد که اگر دو قطار خالی هم به ایستگاه تئاتر شهر اعزام می شد بازهم جوابگوی مسافران نبود. وی از مدیران شرکت بهره برداری مترو تهران خواست تا حرکت قطارها در زمان پیک مسافران را از 15 دقیقه کاهش دهند و نه اینکه آن را با تاخیر 25 دقیقه ای روبرو کنند. در ایستگاه تئاتر شهر حجم مسافران به حدی بود که برخی از شهروندان به هنگام پیاده و سوار شدن با یکدیگر به مشاجره پرداختند. فاصله حرکت هر قطار تا تکمیل نشدن ایستگاه های خط سه مترو تهران 15 دقیقه است که با توجه پیک شلوغی ایستگاه های این خط مسئولان باید تدبیر تازه ای بیندیشند. یکی از مدیران فنی شرکت بهره برداری مترو تهران در باره علت بوجود آمدن این تاخیر به خبرنگار ایرنا گفت: معمولا صبح های روز شنبه با حجم زیاد مسافران روبرو هستیم و با توجه به اینکه در بیشتر ایستگاه ها ازدحام می شود که تلاش خواهیم کرد این تاخیر برطرف شود. خط سه مترو تهران یکی از بزرگترین خطوط مترو در خاورمیانه است این خط از ایستگاه آزادگان آغاز و تا شهرک قائم ادامه دارد. بسیاری ازشهروندان برای رفتن به محل کار خود از این خط استفاده می کنند و نیاز است در اعزام حرکت قطارها به خصوص در زمان شلوغی ایستگاه ها چاره ای شود.

منبع : ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه