هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:8 1395/03/08

زمین‌خواری در لواسانات به بهانه تقویت مالی دستگاه‌ها

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با یادآوری پرونده زمین‌خواری در لواسانات، گفت: بخشی از تخلفات به بهانه تقویت مالی دستگاه‌هایی چون شهردار‌ی‌ها، اداره منابع طبیعی، وزارت جهاد‌کشاورزی، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته است.

مصطفی افضلی‌فرد در توضیح وضعیت پرونده زمین‌خواری در لواسانات و فشم، گفت: افراد متعددی در منطقه لواسانات و فشم زمین‌ها را به طور غیرمجاز تصرف کرده و اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی کرده‌اند، متاسفانه این تخلفات از طریق تبانی‌های درون دستگاه‌های دولتی انجام گرفته است. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از تخلفات به بهانه تامین و تقویت پایه مالی دستگاه‌ها صورت گرفته، ادامه داد: واقعیت آن است که تبعیض آشکاری بین دستگاه‌های مربوطه پیش آمده به گونه‌ای که برخی آزادانه اقدام به تصرف و تخلف کرده و تنها با عده اندکی برخورد صورت گرفته است. وی افزود: متاسفانه برخی سازه‌های غیرقانونی بیش از 80 درصد پیشرفت داشته اما به دلیل آنکه مبالغ هنگفتی پرداخت کرده‌اند، دستگاه‌ها در مواردی تبعیض قائل شده‌ بنابراین تخلفات ادامه دار و آشکار شده است. افضلی فرد با بیان اینکه مستندات زمین‌خواری در لواسانات و فشم به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه شده، گفت: شهردار‌ی‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اداره منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص افزایش پدیده زمین‌خواری در این منطقه ذی‌نفع شناخته شدند. وی افزود: وزارت نیرو و در برخی موارد وزارت جهاد کشاورزی موظف به قلع و قمع مستحدثات شدند که تا حدودی انجام گرفته است. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منتخبان دوره دهم در کمیسیون اصل نود باید با جرات و جسارت این پرونده را به پایان برساند و از تبعیض و نابرابری میان مردم جلوگیری کند.

منبع : خانه ملت انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه