هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:23 1395/03/08

متوسط بارندگی کشور به ۲۲۶ میلیمتر رسید

با ثبت ۲۲۶ میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی جاری تا امروز، افزایش ۲۳ درصدی بارشهای کشور نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته به ثبت رسیده است.

از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر 94) تا امروز به طور متوسط 226 میلیمتر بارش در پهنه ایران به ثبت رسیده است. این در حالی است که میزان بارش های ثبت شده در مدت مشابه سال آبی گذشته 183 میلیمتر بوده که در مقایسه این رقم با میزان بارشهای سال آبی جاری، افزایش 23 درصدی بارش های کشور نسبت به سال گذشته نتیجه می شود. بررسی آمار بارشهای کشور در درازمدت 47 ساله (از سال 1347 تا 1394) نشان می دهد متوسط بارشها در مدت مشابه در 47 سال گذشته 230 میلیمتر بوده که مقایسه این رقم با میزان بارشهای سال آبی جاری از کاهش 2 درصدی بارشهای کشور نسبت به متوسط درازمدت حکایت دارد.

منبع : تسنیم انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه