12:15 1395/03/05

مغایرت مصوبه شهرداری در پروژه تجاری ـ اداری میدان ونک با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری

شورای عالی معماری، مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران طرح یکپارچه سازی اراضی اطراف میدان ونک را به دلیل مغایرت با مصوبه و حکم صریح شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز مغایرت با مصوبات بلند مرتبه‌سازی شهر تهران ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون پروژه تجاری اداری میدان ونک برای اجرا به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۹۵ خود پس از استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی در مورد مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران پیرامون پروژه تجاری ـ اداری میدان ونک و بحث و تبادل نظر، ضمن تأکید مجدد بر ضرورت ارایه طرح یکپارچه اراضی پیرامون میدان ونک جهت بررسی و طی مراحل اخذ تصمیم نهایی در شورای عالی، مصوبه شماره ۵۵۴ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران را به دلیل مغایرت با مصوبه و حکم صریح مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز مغایرت با مصوبات بلند مرتبه‌سازی شهر تهران (موضوع مصوبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ شورای عالی)، ابطال نمود. بدیهی است کمیسیون ماده ۵ در این مورد و موارد مشابه، در صورت عدم مغایرت طرح موضوع با مصوبات شورای عالی، صرفا مجاز به ارائه‌ی پیشنهاد به شورای عالی برای اعلام نظر شورا می‌باشد ضمناً تا تهیه طرح یکپارچه اراضی پیرامون میدان ونک وطی مراحل بررسی استانی و ارجاع به شورای عالی و اتخاذ تصمیم نهایی، انجام هرگونه عملیات اجرایی در این محدوده ممنوع است.

منبع : خبرگزاری فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه