16:54 1395/02/30

چالش های پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی

جذب سرمایه خارجی کمک بسزایی به تامین مالی پروژه های بزرگ کشور می کند اما هم اکنون موانع متعددی بر سر راه سرمایه گذار خارجی وجود دارد.

محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: باید فضایی مطلوب در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شود تا نگرانی بابت تامین منابع مالی پروژه های عمرانی وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: بعضی ازکشورها یه دنبال سنگ اندازی در مسیر سرمایه گذاری در ایران هستند این درحالی است که با وجود همه اقدامات صورت گرفته از سوی آنها شرایط اقتصادی و زمینه های فعالیت در کشور آنقدر مطلوب است که در پسا برجام هیات های تجاری از تمامی دنیا رهسپار ایران شده اند. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درکشور، امیدواریم سال جاری سرمایه گذاری خارجی، درکشور به مراتب بیش از سال های گذشته باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه