هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

17:9 1395/02/29

مصوبه كميسيون ماده ۵ پروژه تجاری- اداری ميدان ونک باطل شد

مصوبه كميسيون ماده ۵ شهر تهران در مورد پروژه تجاری- اداری ميدان ونک به دليل مغايرت با مصوبه شورای عالی شهرسازی و مصوبات بلند مرتبه سازی، باطل شد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶ اردیبهشت ۹۵ خود پس از استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی درخصوص مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران پیرامون پروژه تجاری- اداری میدان ونک و بحث و تبادل نظر، ضمن تاکید مجدد بر ضرورت ارایه طرح یکپارچه اراضی پیرامون میدان ونک جهت بررسی و طی مراحل اخذ تصمیم نهایی درشورایعالی، مصوبه شماره ۵۵۴ مورخ اول دی ۹۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران را به دلیل مغایرت با مصوبه و حکم صریح مورخ ۹ اسفند ۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیزمغایرت با مصوبات بلند مرتبه سازی شهر تهران (موضوع مصوبه مورخ ۱۴ دی ۹۴ شورای عالی)، ابطال کرد. در ادامه نامه ارسالی معاونت معماری وشهرسازی و دبیرخانه شورایعالی معماری وشهرسازی به تهران و شهردار و رئیس شورای اسلامی شهرتهران آمده است: کمیسیون ماده ۵ دراین مورد و موارد مشابه، درصورت عدم مغایرت طرح موضوع با مصوبات شورایعالی، صرفا مجاز به ارائه ی پیشنهاد به شورای عالی برای اعلام نظر شورا می باشد. ضمنا تا تهیه طرح یکپارچه اراضی پیرامون میدان ونک وطی مراحل بررسی استانی و ارجاع به شورای عالی و اتخاذ تصمیم نهایی، انجام هرگونه عملیات اجرایی در این محدوده ممنوع است.

منبع : مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه