هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:14 1395/02/29

آخوندی: مسکن در حال خروج از رکود است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به تدریج در حال خروج از رکود هستیم، گفت: با خروج مسکن از رکود سایر بخش‌های اقتصادی همچون صنعت لوازم خانگی، فولاد و سیمان نیز از رکود خارج خواهند شد.

عباس آخوندی با بیان اینکه تحریک تقاضای مسکن بسیار سخت است و از سویی بدون تحریک تقاضا کاری نمی‌توان برای بخش مسکن کرد، افزود: در تهران در آمارهای سال‌های ۹۱ و ۹۲ گفته می‌شد ۴۰۰ هزار واحد ساخته شده ولی فروش نمی‌رود. در سراسر کشور نیز تعداد زیادی واحدهای مسکونی خالی داریم که فاقد تقاضا هستند بنابراین عرضه مسکن بدون تقاضا به این وضعیت دچار می‌شود که در گذشته شاهد بودیم؛ باید بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر سلسله اقداماتی با کمک بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی برای تحریک عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. به‌عنوان مثال در حال حاضر برای تحریک عرضه بخش مسکن ۱۵۰ میلیون تومان وام به سازندگان داده می‌شود که مبلغ بسیار مناسبی است. وی با بیان اینکه تحریک طرف تقاضای بخش مسکن نیز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه‌های طرف تقاضا در تهران برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تسهیلات داده می‌شود که رقم بسیار خوبی است و براساس گزارش‌های بانک مسکن این مبلغ در شهرستان‌های کوچک معادل ۱۰۰ درصد قیمت بازار مسکن است. وزیر راه و شهرسازی نکته دیگر درخصوص رونق بخش مسکن را مکان‌یابی اجرای پروژه‌های ساخت مسکن ذکر کرد و افزود: آنچه ما در دولت تصمیم گرفته‌ایم این است که مهم‌ترین مساله در بخش مسکن نوسازی بافت داخلی شهرها است. آخوندی ادامه داد: به همین منظور وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی وام ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مسکن یکم که صرفا به خانه اولی‌ها پرداخت می‌شد را به ساکنان بافت فرسوده نیز پرداخت می‌کند. وی تاکید کرد: استراتژی دوم وزارت راه و شهرسازی بعد از تحریک عرضه و تقاضای مسکن برای خروج این بخش از رکود، تاکید بر بهسازی بافت‌های فرسوده، حاشیه‌ای، میانی و روستاهای ملحق شده به شهرها که به‌طور کلی بافت‌های ناکارآمد و نابسامان شهری نامگذاری شده‌اند، خواهد بود.

منبع : افکارنیوز انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه