10:20 1395/02/29

بانک اطلاعات مسکن راه اندازی می شود

رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی اعلام کرد : راه اندازی بانک اطلاعات مسکن در برنامه است.

بانک اطلاعات مسکن راه اندازی می شودمحمد شکرچی زاده افزود : با راه اندازی بانک اطلاعاتی مسکن تمامی اطلاعات مربوط به تعداد واحدهای مسکونی، قراردادها و مسائل اقتصاد کلان مسکن در اختیار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. شکرچی زاده گفت : پارسال در حوزه پژوهش های نوپا، فعالیت گسترده ای انجام دادیم و در طول سال گذشته بحث توسعه صندوقهای سرمایه گذاری ، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای و برنامه های کلانی که درحوزه مسکن و راه انجام دادیم و نتایج آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم. وی تاکید کرد : در مرکز تحقیقات به مسائل معماری مسکن پرداختیم و اقداماتی انجام شد تا بتوانیم به بحث های اقتصادی مسکن بپردازیم. شکرچی زاده درباره بحث طرح قیمت مسکن گفت : راه اندازی بانک اطلاعات مسکن و بررسی مسائل اقتصاد مسکن، از جمله فعالیت های اصلی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به شمار می رود. وی ادامه داد: قیمت مسکن، تغییرات مسکن در بانک اطلاعاتی که وجود داشت و از طریق همین مرکز بهبود یافت و بررسی می شود و نتایج آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای سیاست گذاری حوزه مسکن قرار داده می شود. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: این بانک اطلاعاتی شامل میلیون ها اطلاعات از جمله تعداد واحدهای مسکونی و تعداد قراردادهاست که به صورت تجزیه و تحلیل و نمودار همه موضوعات در حوزه معاونت، در اختیار کارشناسان معاونت مسکن قرار می گیرد. معاون وزیر افزود: داده های بانک اطلاعات مسکن که منشأ آن مرکز آمار است پردازش و تجزیه و تحلیل می شود و مورد استقاده کارشناسان قرار گیرد. رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه در سال پایانی دولت کنونی هستیم پروژه هایی که در طی سال راه اندازی شد در حال جمع اوری و تکمیل است که در این بین چند پروژه بسیار حائز اهمیت است از جمله پروژه ایمنی برای کاهش سالانه تصادفات و تلفات جاده که این کار در مرکز شروع شده است و از کارشناسان خارجی برای مشاوره استفاده کردیم و امسال حتماً به اتمام می رسد. وی افزود: پروژه pms سامانه مدیریت رو سازی راه ها و پروژه کاهش خط پذیری نیز از اقداماتی است که درسال جاری نتایج آن مشخص شود. شکرچی زاده ؛ کاهش 10 درصدی تصادفات در سال ارا از جمله اهداف مرکز دانست و ادامه داد : در زمان تشکیل کمیسیون ایمنی راه ها تعداد تلفات جاده ای به 22 تا 32 هزار نفر رسیده بود که با تشکیل کمسیون ایمنی راه ها امروز تلفات جاده ای به 17 هزار نفر در سال رسیده و سایر کشورها 10 درصد از ما کمتر و برخی به صفر رسیده است. وی تاکید کرد : آیین نامه طراحی مقاوم ساختمان در برابر زلزله یا 2800 تهیه شده است به طوریکه برای هر منطقه شتاب مبنایی زلزله را پیش بینی می کند و با احتمال بازگشت زلزله 475 ساله است که اگر ساختمانها با کیفیت مناسب طراحی شوند ایمنی قابل قبولی در سطح بین المللی خواهند داشت. شکرچی زاده با اشاره به اینکه هر سال 1درصد به ساختمانهای موجود در کشور اضافه می شود ، گفت : 99 درصد ساختمانهای موجود باید مقاوم سازی شود. معاون وزیر راه و شهرساز گفت: درحوزه تدوین مقررات ملی امیدواریم درسال جاری تعداد زیادی از مباحث مطرح و به نحوی تدوین شود که قابل اجر باشد.

منبع : صدا و سیما انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه