16:1 1395/02/25

بانکداری صحیح و جامع می خواهیم

مجری طرح تحول نظام دارایی از سوی وزارت اقتصاد گفت : بانکداری صحیح و جامع را باید در اقتصاد کشور پیاده سازی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر حسین عیوضلو، با اشاره به طرح های بانکداری بدون ربا در کشور گفت: نخستین طرحی که از سوی دولت به عنوان بانکداری بدون ربا منتشر شد، ابتدا به هیچ صورتی پیرو اهداف اسلامی نبود ضمن آنکه بیشتر این لایحه اهداف خاصی را دنبال می کرد. وی با اشاره به تجدید نظری که در این لایحه صورت پذیرفت نیز خاطرنشان کرد: در این تجدید نظر، مواد این لایحه گسترش داده شد و لوایحی که با همکاری نظام دارایی و وزارت اقتصاد و حتی نظرات بانک مرکزی نیز در این لایحه گنجانده شدکمک کرد وضع لایحه بانکداری بدون ربا نسبت به طرح اولیه، اوضاع مناسب و قابل قبول تری را داشته باشد ؛ اما مشکل بزرگ، آن است که این لایحه نیز مشکلات بانکداری را برطرف نمی کند. عیوضلو با اشاره به مشکلات نظام بانکداری تأکید کرد : بانکداری بدون ربا مشکلات نظام پولی و مالی را برطرف نمی کند بلکه مشکل اصلی آن است که بعد از 33سال ، تاکنون نتوانسته ایم که بانکداری صحیح و جامعی را پیاده سازی کنیم. وی تصریح کرد : محرمات اسلام ، تنها ربا نیست که با برطرف شدن آن نظام بانکداری تطهیر شود ، باید جنبه های زیادی را که کل نظام بانکداری را با معضل مواجه کرده است، اصلاح شود. مجری طرح تحول نظام دارایی از سوی وزارت اقتصاد افزود: متأسفانه در این طرح مجلس، اصلا به ساختار نظام پولی و مالی پرداخته نشده است و هویت بانک مرکزی نیز مشخص نشده است و از طرفی دیگر به این نکته اشاره نشده است که در تصمیم گیری ها از چه تصمیم هایی باید پیروی شود ؛ در گذشته بیشتر دخالت های دولت در نظام پولی و مالی مطرح بوده و این رویه تا امروز نیز ادامه داشته است ؛ اما این در حالی است که در طرح وزارت اقتصاد، تصمیم گیری به دو قسمت شورای سیاست گذاری و هیات نظارت تفکیک شده بود که در طرح مجلس به این موضوعات به هیچ عنوان پرداخته نشده است.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه