9:45 1395/02/22

تیم اقتصادی دولت بازوی اجرایی اقتصاد مقاومتی در کشور است

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی با اشاره به الزامات برون گرایی اقتصاد ایران گفت : تیم اقتصادی دولت بازوی اجرایی اقتصاد مقاومتی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا سبزعلی پور گفت: اقتصاد سالم یک مسیر دو طرفه است و هیچگاه نمی توانیم خود را محصور کنیم به اینکه کشوری جدا از دنیا هستیم؛ حتی مقام معظم رهبری نیز بر زبان نیاوردند که دور کشور را دیوار بکشیم و اقتصاد ایران فقط با درون ارتباط برقرار کند. وی بر لزوم تعامل سالم و سازنده تاکید کرد و افزود: باید کارهایی را که برای کشورمان مفید است از دنیا طلب کنیم و کارهایی را که دنیاز از ما طلب می کند و به منافع ملی ما ضربه نمی زند ، انجام دهیم. سبزعلی پور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای بریدن از دنیا نیست، ادامه داد: همانقدر که لزوم اقتصاد مقاومتی احساس ایجاد و شعار سال به این قضیه اختصاص داده شده، باید بدانیم اقتصاد فعلی در شان ایران و ایرانی نیست. سبزعلی پور با اشاره به فشارهای بین المللی و جنگ اقتصادی علیه کشورمان گفت: اقتصاد ایران به وضعیتی رسیده که در شان ایران نیست و بحث مقام معظم رهبری و خواست و آرزوی هر ایرانی مبنی بر این است که این اقتصاد در کشور پیاده سازی شود.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه