11:29 1395/02/21

شرط وزارت راه و شهرسازی برای ورود قرارگاه خاتم به آزادراه شمال

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه پیمانکاران و مشاوران داخلی در اولویت ورود به پروژه آزادراه تهران- شمال هستند، گفت: شرط وزارت راه و شهرسازی برای ورود شرکت‌های پیمانکاری ازجمله قرارگاه خاتم به این پروژه، تامین مالی حداقل 60 درصدی هزینه ساخت است.

علی نورزاد، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: از تمام ظرفیت مشاوران، پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی برای ساخت این آزادراه استفاده می کنیم. به طور قطع شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی در اولویت قرار دارند. وی با بیان اینکه آزادره تهران- شمال یکی از پروژه هایی که سیاست های اقتصاد مقاومتی در آن اجرایی و عملیاتی شده است، اظهار داشت: اولویت دولت استفاده از توان داخل است و در دولت تدبیر پیمانکاران داخلی وارد پروژه آزادراه تهران- شمال شدند و در حال حاضر در این پروژه 7 پیمانکار داخلی مشغول به کار هستند و بخشی از اقدامات مطالعاتی در این پروژه را هم مشاوران داخلی انجام می دهند.

منبع : خبرگزاری ایلنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه