هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:11 1394/07/27

سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن ادامه می‌یابد

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال 1394، همچنان ادامه می یابد

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال 1394، همچنان ادامه می یابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور ماه سال 1394 برابر با قیمت اسمی مسکن در فرورین ماه سال 1390 است. به گزارش ایسنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان درخصوص قیمت مسکن اعلام کرده است: روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، از تیرماه سال 1392 از ثبات نسبی برخوردار بوده و به حدود 40 میلیون ریال به ازاء هر مترمربع رسیده است. بررسی بازار مسکن و بازارهای رقیب با استفاده از آخرین اطلاعات و آمار منتشر شده نشان می دهد که از خردادماه سال 1392 از نوسانات در این بازارها کاسته شده است و از ثبات نسبی برخوردار شده اند

منبع : خببرگزاری ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه