10:52 1394/07/27

وزیرراه وشهرسازی انعقاد قرارداد با بازنشستگان را ممنوع کرد

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستورالعملی شرکت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ عباس آخوندی به منظور اجرایی شدن این دستورالعمل در این وزارتخانه موضوع را کتبا به مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران٬ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید٬ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن٬ رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای٬ مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور٬ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی٬ مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران٬ مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی٬ مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور٬ مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران٬ مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ﴿ره﴾ و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ابلاغ کرده است. در این نامه تاکید شده که با توجه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه های خاص، مقرر می گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی هایی مولد، قراردادهای BOT ٬ BLT٬ نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق های بازنشستگی. شرکت ها و صندوق های تعاونی کارکنان، صندوق های پس انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید و لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد و یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود و مسئولیت اجرای صحیح و دقیق این دستور برعهده هیات مدیره یا هیات عامل شرکتها و سازمان ها است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه