هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:33 1395/02/21

تمامی ساختمان‌های تحت پوشش اجباری بیمه پایه‌ی حوادث طبیعی قرار می‌گیرند

مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب کرد: کلیه ساختمانهای مسکونی تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده مصوب شد سایر حوادث طبیعی و نیز سایر ساختمان‌های غیر مسکونی با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه به پوشش‌های بیمه‌ای مندرج در این ماده اضافه می‌شود. در ماده‌ی دیگری از این لایحه مصوب شد: سقف تعهد بیمه گر (بیمه پایه) و حق بیمه مربوطه برای کلیه ساختمان‌ها متناسب با میزان خطر خیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی ، بتنی و .... حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود. سطح زیر بنای ساختمان، تاثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه گر پایه ندارد. مالکان ساختمان‌ها می‌تواند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‌ای ساختمان خود اقدام به خرید بیمه تکمیلی حوادث طبیعی کنند. بر اساس تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که در جلسات شورای عالی بیمه که به موضوع این قانون مرتبط باشد وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حق رای عضویت دارند.

منبع : ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه