هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:25 1395/02/14

تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال

مجلس شورای اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مزایای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل گفت: تاسیس این صندوق برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری از تمام دارایی‌های در اختیار این وزارت راه و شهرسازی است.

دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان نماینده دولت با حضور در جلسه علنی امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در موافقت با تصویب ماده هفت الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور سخنرانی و اظهار کرد: تصویب این ماده الحاقی، هیچ عوارض و بودجه‌ای به دولت تحمیل نمی‌کند و موضوع جدیدی را ندارد. وزیر راه و شهرسازی همچنین تاسیس این صندوق را برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری از تمام دارایی‌های در اختیار این وزارتخانه دانست. نمایندگان مجلس با الحاق ماده‌ای به لایحه دائمی شدن احکام بودجه مقرر کردند تا به‌منظور ایجاد سازوكارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشویق، حمایت و مشاركت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل و نقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداری شبكه‌ها و زیرساخت‌ها، صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تشکیل شود. این صندوق با سرمایه اولیه ده‌هزارمیلیارد ریال از منابع عمومی دولت و یكصد و نود هزار میلیارد ریال از دارایی‌های دولت كه در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شركت‌های تابعه و وابسته به آن قراردارد و با استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه‌وشهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشكیل و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء خود كه متشكل از وزاری راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور است، با محوریت موارد ذیل فعالیت می‌کند: ۱- شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۲- در صورت انحلال صندوق، كلیه اموال و دارایی‌های آن پس از كسر تعهدات و بدهی‌ها، به دولت تعلق دارد. ۳- فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است. ۴- منابع صندوق نیز عبارتند از: الف- سرمایه اولیه دولت از طریق سازوكار بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود. ب- تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانین درج گردیده است براساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت. پ- درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی كه بهره‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می‌شود. ت- درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشاركتی كه استهلاك اصل و فرع سرمایه‌گذاری آن اتمام‌یافته و به دولت منتقل شده است. ث- درآمد حاصل از واگذاری املاك و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی ۵- انجام كلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانك‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانكهای طرف قرارداد، سپرده‌گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانكهای عامل صورت می‌پذیرد.

منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه