16:25 1395/01/28

ابلاغ دستورالعمل تعویض کارت مهارت کارگران ساختمانی

معاون وزیر کار گفت: دستورالعمل تمدید و تعویض پروانه مهارت، ويژه كارگران ساختمانی ابلاغ شد.

محمد امین سازگارنژاد با اعلام ابلاغ دستورالعمل تمدید و تعویض پروانه مهارت ويژه كارگران ساختماني گفت: دستورالعمل مذكور به منظور پيشگيري از هرگونه تخلف، حذف واسطه هاي احتمالي، تسريع در خدمت رساني و آسودگي خاطر و تكريم كارگران عزيز ساختماني تدوين و با قيد فوريت به ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها ابلاغ شده است. معاون وزیر کار افزود: بنا بر دستورالعمل مذكور از اين پس طرح تعويض پروانه هاي مهارت ساختماني قديمي (كاغذي) به كارت الكترونيكي صرفا از طريق انعقاد قرارداد با دفاتر مركزي پيشخوان دولت و يا ادارات كل پست صورت مي گيرد و هرگونه روند ديگر، بايستي متوقف شود. وي تصريح كرد: همچنين قرارداد منعقده بايستي با رعايت كليه مقررات و تأييد كارگروه دفاتر پيشخوان دولت كه در استانداري ها هستند، صورت پذيرد. براي ثبت نام و مراجعه كارگران داراي پروانه مهارت به دفاتر پيشخوان يا باجه هاي پستي، هيچ واسطه ديگري از قبيل تشكل هاي كارگري و نظاير آن، تعاوني هاي كاركنان و هر عنوان ديگري وجود ندارد و نياز به معرفي از هيچ مرجعي نيست. سازگارنژاد بيان داشت: اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر عنوان در ادارات كل و مراكز آموزش فني وحرفه اي مستقر هستند، حق ارائه خدماتي نظير كپي، اسكن، پوشه و تشكيل پرونده و ورود اطلاعات و نظاير آن و دريافت وجوه به هر ميزان و به هر شكل را ندارند.

منبع : مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه