هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

14:19 1394/08/06

آخوندی مسکن مهر را تمام کند

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که از وزیر راه و شهرسازی خواهش کرده‌ایم مسکن مهر به خیر و خوشی تمام شود، گفت: در شهرسازی خیلی عقب هستیم، اول خانه می‌سازیم بعد امکانات را اعمال می‌کنیم.

عبدالرضا عزیزی با بیان این‌که بیشترین اعتبارات کشور متاسفانه جاری است، اظهار کرد:‌از بودجه سال 94 حدود 79 درصد جاری است و 21 درصد عمرانی. وی تصریح کرد: اعتبارات سال 94 با 236 هزار میلیارد تومان بسته شد در حالی که دولت 180 هزار میلیارد تومان بیشتر نمی‌تواند محقق کند یعنی همان اول 25 درصد از اعتبارات کاهش می‌یابد. وی با بیان این‌که 5 تا 6 هزار میلیارد تومان مردم برای کشیدن سیگار هزینه می‌کنند، افزود:‌ از سوی دیگر 26 درصد مردم مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند و در مجموع 30 هزار میلیارد تومان صرف مصرف سیگار و مواد مخدر می‌شود، یعنی به اندازه بودجه عمرانی کشور دود می‌کنیم اگر 100 درصد تخصیص یابد. وی با بیان این‌که در شهرسازی خیلی عقب هستیم، اول خانه می‌سازیم بعد امکانات را اعمال می‌کنیم، در حالی که در کشورهای پیشرفته این موضوع برعکس است، افزود: از وزیر راه و شهرسازی خواهش کردیم که مسکن مهر به خیر و خوشی تمام شود. به احترام نیازمندان هر چه زودتر باید این طرح تمام شود.

منبع : تسنیم انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه