8:43 1394/08/06

ترکیب جدید دو کمیسیون شورا برای سال سوم مشخص شد

ترکیب اعضای کمیسیون های عمران و شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در جلسه دیروز این کمیسیون ها برای سال سوم مشخص شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران احمد دنیامالی برای سومین سال پیاپی به عنوان رئیس کمیسیون، اسماعیل دوستی به عنوان نایب رئیس و ابوالفضل قناعتی به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شدند. همچنین اقبال شاکری با رأی اکثریت اعضای کمیسیون عمران به عنوان رئیس کمیته عمران و محسن سرخو به عنوان رئیس کمیته حمل و نقل انتخاب شدند. همچنین در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شوراسرنوشت اعضا و رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مشخص شد. بر این اساس محمد سالاری به عنوان رییس ، محمد مهدی تندگویان به عنوان نایب رییس و هادی ساعی به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شدند.

منبع : شورای شهر تهران انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه