12:0 1394/12/03

رونق در ساخت و ساز قیمت مسکن را می شکند

یک کارشناس اقتصادی گفت:وقتی چرخه ساخت و ساز به رونق بیفتد قیمتهای مسکن به خودی خود واقعی می شود.

حسین محمودی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشترین اشتغالزایی در بخش صنعت ساختمان است گفت: بخش مسکن با بیش از 300 حوزه در ارتباط است که این امر خود سهم بسزایی را در عرصه اشتغالزایی ایفا می کند. وی افزود: اگر مشکلات بخش مسکن برطرف شوند به طور حتم در اشتغال جوان نقش عمده ای ایفا می کنند . این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رکود کنونی دراین بخش موجب کندی روند ساخت و سازها شده است گفت: وقتی چرخه ساخت و ساز با کندی روبه رو باشد در کاهش نیروی انسانی در این بخش نیز اثرگذار خواهد بود. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی حمایت درست از بخش خصوصی و فعالان واقعی در این بخش مسکن را نجات می دهد. وی در پایان گفت: رونق ساخت و ساز قیمت های مسکن را به خودی خود می شکند که درنهایت بسیاری از مردم می توانند خانه دار شوند.

منبع : باشگاه خبرنگاران انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه