هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

14:22 1394/11/26

کاهش 32 درصدی پروانه های ساخنمانی

بررسی کارنامه بخش مسکن و ساختمان در سال 93 نشان می دهد که رکود در این بخش حاکم بوده و در کل مناطق شهری 718 هزار و 600 واحد مسکونی ساخته شده این در حالی است که بنا به اعلام کارشناسان سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم.

شاخص‌های عملکردی بخش ساختمان و مسکن طی سال 1393 با کاهش همراه بوده و این روند موید حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن در این سال است به طوری که براساس برآوردهای مقدماتی حسابهای ملی ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1393 به قیمتهای ثابت 1383 به 138.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل 0.4 درصد کاهش داشته است. کاهش 32 درصدی پروانه های ساخنمانی در سال 93 همچنین بررسی آمار پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های مناطق شهری کشور در سال 1393 نشان می دهد که تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری کشور طی سال مورد بررسی نسبت به سال قبل به ترتیب 32.1 و 40.2 درصد کاهش داشته است. بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص های مذکور در شهر تهران به ترتیب 51.8 و 49.6 درصد کاهش را نشان می دهد، در شهرهای بزرگ نیز تعداد و سطح کل زیربنای پروانه های ساختمانی نسبت به سال 1392 به ترتیب 36.1 و 42.8 درصد کاهش داشته است . کاهش 13.8 درصدی واحدهای ساخته شده به رغم افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1393، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری با رشد 7.5 درصدی (به قیمت‌های جاری) نسبت به سال قبل به 810.6 هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال 93، سرمایه گذاری صورت گرفته در شهر تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط به ترتیب 12.3 ، 10 و 1.3 درصد افزایش داشت. میزان سرمایه گذاری در ساختمان های جدید کل مناطق شهری ( به قیمتهای ثابت 1390 ) در سال مورد بررسی نسبت به سال قبل به میزان 0.9 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین مجموع واحدهای مسکونی ساخته شده توسط بخش خصوصی در کل مناطق شهری به 718.6 هزار واحد با زیربنایی معادل 98 میلیون متر مربع بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 13.8 و 12 درصد کاهش را نشان میدهد . بررسی سرمایه گذاری در ساختمانهای جدید مناطق شهری برحسب مراحل ساخت (به قیمتهای جاری) در سال 1393 نشان می دهد که سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده، نیمه مام و تکمیل شده نسبت به سال قبل به ترتیب از 3.6 ،10.5 و 4.2 درصد افزایش برخوردار بوده است. همچنین میزان سرمایه گذاری در ساختمان های جدید مناطق شهری (به قیمتهای ثابت 1390 ) در سال مورد بررسی نسبت به سال قبل نشان دهنده کاهش 4.5 و 3.9 درصدی به ترتیب در ساختمان های شروع شده و تکمیل شده و افزایش 1.9 درصدی در ساختمان های نیمه تمام است.

منبع : اقتصاد آنلاین انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه