هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:19 1394/11/19

کمیته تخصصی تأمین برق تهران در تابستان ۹۵ تشکیل شد

کمیته ای تخصصی متشکل از مدیران شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق تهران بزرگ تشکیل شده تا ضمن شناسایی ضعف ها در برق‌رسانی شهر تهران، اقدام به برنامه ریزی برای رفع محدودیت ها در این زمینه کنند.

نگرانی از تأمین پایدار برق تابستان 95 به علت کمبود شدید در افزایش ظرفیت های تولید و پیش بینی افزایش میزان مصرف بیش از افزایش ظرفیت تولید برق، از هم اکنون وجود دارد. بدین منظور در کلانشهر تهران برای تأمین پایدار برق در تابستان 95 از هم اکنون کمیته تخصصی تأمین برق تهران در تابستان 95 تشکیل شده است. در حالی که ظرفیت تولید برق تهران نسبت به کل کشور 15.8 درصد است، پیک مصرف تابستانه تهران حدود 18 درصد از پیک مصرف برق کشور را به خود اختصاص می دهد. از سوی دیگر تجهیزات توزیع و فوق توزیع برق تهران، بعضا تجهیزاتی قدیمی و فرسوده هستند، که فرسودگی بیش از نیمی از تجهیزات برق تهران افزایش اشکالات فنی را در زمان افزایش مصرف برق به دنبال دارد. قرار است در این کمیته تخصصی که به منظور تأمین برق تهران در تابستان 95 تشکیل شده، مدیران شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ، ضمن شناسایی ضعف ها و اشکالات در برقرسانی شهر تهران، اقدام به برنامه ریزی برای رفع محدودیت ها در این زمینه کنند.

منبع : تسنیم انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه