9:42 1394/11/12

جزییات وام صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی درکمیسیون عمران مجلس تصویب شد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: جزییات وام صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی در بخش ریالی در این کمیسیون بررسی و تصویب شد.

احمدعلی مقیمی درباره جلسه امروز -یکشنبه -کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این وام دو بخش ریالی و ارزی دارد، این مطلب را بیان کرد و افزود: بررسی وام های حوزه بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی و برون شهری که برگرفته از یک سرمایه گذاری است و در درازمدت مستهلک می شود نیز از دیگر دستورکارهای جلسه کمیسیون بود. نماینده مردم بهشهر،نکا و گلوگاه در مجلس نهم، ادامه داد: این طرح برحسب تغییرات ارزی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کمیسیون تصویب کرد که نرخ های ارزی براساس زمان انعقاد باز پرداخت درنظرگرفته شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه