16:25 1394/11/06

سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا تا پایان سال تنظیم می شود

با هدف کاهش مخاطرات آلودگی های تهدید کننده سلامت و تامین هوای پاک با رعایت استاندارد های ملی و معیارهای منطقه ای و جهانی "سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا " تا پایان سال تهیه و تدوین خواهد شد.

آسیه اقدسی مدیر اداره محیط زیست وانرژی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: نظر به اهمیت مساله آلودگی هوا و تبعات گسترده آن بر سلامت جامعه، فرهنگستان علوم پزشکی از ابتدای سال 1394 با تشکیل کارگروهی به بررسی راهکارهای حمایت طلبی به منظورتحکیم همکاری های بین بخشی در جهت اجرای برنامه های کنترل آلودگی هوا پرداخته است. وی افزود: در این راستا سندی تحت عنوان "سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا و کاهش تبعات آن بر سلامت" تا پایان سال 94 تهیه خواهد شد تا به نقش تمامی سازمان های ذینفع و همکاری بین بخشی در اجرای برنامه های کنترل آلودگی هوا بپردازد و همچنین راهکارهای کاهش تبعات آلاینده ها بر سلامت را مورد توجه قرار دهد. اقدسی تصریح کرد: در بیستمین جلسه این کارگروه که با "شعار صنایع پاک، انرژیهای تجدیدپذیر و هوای پاک" با حضور یوسفی مشاور شورای شهر تهران، خانم ملک افضلی و شاهسونی نمایندگان وزارت بهداشت، نیکنام رئیس کارگروه فرهنگستان علوم پزشکی و... در مرکز تحقیقات انرژیهای تجدیدپذیر بوستان نیلوفر منطقه یک شهرداری تهران برگزار شد اعضا به ابراز نظر در خصوص نقش وزارت بهداشت در محاسبه بار بیماری های منتسب به آلودگی هوا و همچنین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی توسط این وزارتخانه پرداختند. بر اساس این گزارش خانم دکتر حسامی، نماینده ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز در این جلسه به طرح نظر سنجی شهرداری در خصوص راهکارهای کنترل آلودگی هوا اشاره و اظهار داشت: این طرح با مشارکت مناطق مختلف شهرداری تهران تهیه شده و آماده بهره برداری و استفاده در سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا و کاهش تبعات آن بر سلامت" خواهد بود.

منبع : فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه